22.2.2018

Donor States representatives pay a visit to the promoter of the project ‘’Fathers and Employers in Action’’

On the sidelines of the official visit to Slovenia and…

Read more ...

22.2.2018

Predstavniki donatorjev obiskali nosilca projekta Očetje in delodajalci v akciji

Ob obisku Slovenije in udeležbi na konferenci o agendi za…

Read more ...

16.2.2018

Fund for Bilateral Relations at the national level: Expert event “The Role of National Action Plans in Promoting the Women, Peace and Security Agenda”

An expert conference titled “The Role of the National Action…

Read more ...

16.2.2018

Aktivnost Sklada za bilateralne odnose na nacionalni ravni: strokovna konferenca »Vloga nacionalnih akcijskih načrtov pri promociji agende žensk, miru in varnosti«

V okviru Sklada za bilateralno odnose Norveškega in EGP finančnega…

Read more ...

16.2.2018

15 milijonov evrov za prvi razpis Sklada za regionalni razvoj

24. januarja 2018 je z delovanjem pričel Sklad za regionalni…

Read more ...

16.2.2018

15 million euros available for the first Call for proposals under the Fund for Regional Cooperation

On 24 January 2018 the Fund for Regional Cooperation was…

Read more ...

19.1.2018

THE EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION

With the new EEA and Norway Grants Fund for Regional…

Read more ...

19.1.2018

Sklad Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje

Z novo vzpostavljenim Skladom za regionalno sodelovanje v okviru Finančnega…

Read more ...

3.12.2017

EEA Grants support conservation of European cultural heritage

In 2018, Europe will celebrate its first European Year of…

Read more ...

3.12.2017

Ohranjanje evropske kulturne dediščine tudi s pomočjo Finančnega mehanizma EGP

V Sloveniji začenjamo praznovanje prvega Evropskega leta kulturne dediščine 2018,…

Read more ...
1 2 3 24